Защита при плащане

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или Master Card карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

* Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка

* Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

* В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и Maste rCard Secure Code, в случай, че сте регистрирани да ги използват

Scroll to Top